ASECAM. Asociación de Empresarios Camp de Morvedre.
ASECAM Ph. +34 962 698 048
Avenida Fausto Caruana, 37 Sagunto, ES
ASECAM. Asociación de Empresarios Camp de Morvedre.
Imagen de fondo ASECAM 8Imagen de fondo ASECAM 8Imagen de fondo ASECAM 8Imagen de fondo ASECAM 8Imagen de fondo ASECAM 8Imagen de fondo ASECAM 8Imagen de fondo ASECAM 8Imagen de fondo ASECAM 8
Visitar empresaTauler d'anuncis

Promocions

ASECAM. Promocions

Servicis APQ relacionats amb:

-L'estudi de l'aplicació del Reglament d'emmagatzemament de productes químics en funció de les quantitats emmagatzemades.

-L'elaboració de la memòria o el projecte, segons convinga, atenent al Reglament d'emmagatzemament de productes químics en vigor

-Acompanyament als inspectors propis en les inspeccions periòdiques que corresponen segons les instrucció tècnica complementària que aplica.

Formació relacionada amb APQ:

-Formació in Company sobre emmagatzemament de productes químics en funció del projecte o memòria que l'empresa tinga implementat.

-Curs teoricopràctic d'emmagatzemament segur de productes químics perillosos en recipients mòbils.

Forma de contactar


Visitar empresa

Fimed

fimed.es/

FIMED, tiene por objeto la formación y la consultoría técnica en los sectores de logística y transporte, químico, industrial y medioambiental.

© ASECAM. Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre