ASECAM. Asociación de Empresarios Camp de Morvedre.
ASECAM Ph. +34 962 698 048
Avenida Fausto Caruana, 37 Sagunto, ES
ASECAM. Asociación de Empresarios Camp de Morvedre.
Imagen de fondo ASECAM 8Imagen de fondo ASECAM 8Imagen de fondo ASECAM 8Imagen de fondo ASECAM 8Imagen de fondo ASECAM 8Imagen de fondo ASECAM 8Imagen de fondo ASECAM 8Imagen de fondo ASECAM 8
Tornar a el directori empresesVore Consultora

Consultora Forlopd

www.forlopd.es

Consultora d'àmbit nacional i internacional especialisada en donar complet compliment i assessorament a empreses, tant en l'implantació i manteniment del Reglament Europeu de *Proteccio?n de Senyes (R.G.P.D), com en les optimisacions d'implantacions ya efectuades. Auditories exigides per llei o actualisacions, destrucció segura de documents i archius, formació de responsables i usuaris, Sector privat o públic etc. *LSSI, NORMES ISO, *COMPLIANCE, *ENS etc.

Dades de contacte


Blog

Consultora d'àmbit nacional i internacional especialisada en donar complet compliment i assessorament a empreses, en el compliment Normatiu en general, tant en l'implantació i manteniment del Reglament Europeu de Protecció de Senyes (R.G.P.D), com en les optimisacions d'implantacions ya efectuades. Auditories exigides per llei o actualisacions, destrucció segura de documents i archius, formació de responsables i usuaris, Sector privat o públic etc. *LSSI, NORMES ISO, *COMPLIANCE, *ENS, PLA D'IGUALTAT, *LPBC/*FT etc.…

Promocions

Consultora d'àmbit nacional i internacional especialisada en donar complet compliment i assessorament a empreses, en el compliment Normatiu en general, tant en l'implantació i manteniment del Reglament Europeu de Protecció de Senyes (R.G.P.D), com en les optimisacions d'implantacions ya efectuades. Auditories exigides per llei o actualisacions, destrucció segura de documents i archius, formació de responsables i usuaris, Sector privat o públic etc. *LSSI, NORMES ISO, *COMPLIANCE, *ENS, PLA D'IGUALTAT, *LPBC/*FT etc.…

Promocions

Consultora d'àmbit nacional i internacional especialisada en donar complet compliment i assessorament a empreses, tant en l'implantació i manteniment del Reglament Europeu de Protecció de Senyes (R.G.P.D), com en les optimisacions d'implantacions ya efectuades. Auditories exigides per llei o actualisacions, destrucció segura de documents i archius, formació de responsables i usuaris, Sector privat o públic etc. *LSSI, NORMES ISO, *COMPLIANCE, *ENS etc.…

Promocions

Consultora d'àmbit nacional i internacional especialisada en donar complet compliment i assessorament a empreses, tant en l'implantació i manteniment del Reglament Europeu de Protecció de Senyes (R.G.P.D), com en les optimisacions d'implantacions ya efectuades. Auditories exigides per llei o actualisacions, destrucció segura de documents i archius, formació de responsables i usuaris, Sector privat o públic etc. *LSSI, NORMES ISO, *COMPLIANCE, *ENS etc.

Promocions

Consultora d'àmbit nacional i internacional especialisada en donar complet compliment i assessorament a empreses, tant en l'implantació i manteniment del Reglament Europeu de Protecció de Senyes (R.G.P.D), com en les optimisacions d'implantacions ya efectuades. Auditories exigides per llei o actualisacions, destrucció segura de documents i archius, formació de responsables i usuaris, Sector privat o públic etc. *LSSI, NORMES ISO, *COMPLIANCE, *ENS etc.

Blog

Consultora de ámbito nacional e internacional especializada en dar completo cumplimiento y asesoramiento a empresas, tanto en la implantación y mantenimiento de El Reglamento Europeo de Protección de Datos (R.G.P.D), como en las optimizaciones de implantaciones ya efectuadas. Auditorías exigidas por ley o actualizaciones, destrucción segura de documentos y archivos, formación de responsables y usuarios, Sector privado o público etc. LSSI, NORMAS ISO, COMPLIANCE, ENS etc.…

Promocions

Consultora de ámbito nacional e internacional especializada en dar completo cumplimiento y asesoramiento a empresas, tanto en la implantación y mantenimiento de El Reglamento Europeo de Protección de Datos (R.G.P.D), como en las optimizaciones de implantaciones ya efectuadas. Auditorías exigidas por ley o actualizaciones, destrucción segura de documentos y archivos, formación de responsables y usuarios, Sector privado o público etc. LSSI, NORMAS ISO, COMPLIANCE, ENS etc.…

Promocions

Consultora de ámbito nacional e internacional especializada en dar completo cumplimiento y asesoramiento a empresas, tanto en la implantación y mantenimiento de El Reglamento Europeo de Protección de Datos (R.G.P.D), como en las optimizaciones de implantaciones ya efectuadas. Auditorías exigidas por ley o actualizaciones, destrucción segura de documentos y archivos, formación de responsables y usuarios, Sector privado o público etc. LSSI, NORMAS ISO, COMPLIANCE, ENS etc.…

Promocions

Consultora referente en servicios de Seguridad de la Información, tanto del sector privado como a empresas, organizaciones o instituciones públicas. …

Blog

Consultora de ámbito nacional e internacional especializada en dar completo cumplimiento y asesoramiento a empresas, tanto en la implantación y mantenimiento de El Reglamento Europeo de Proteccio?n de Datos (R.G.P.D), como en las optimizaciones de implantaciones ya efectuadas. Auditorías exigidas por ley o actualizaciones, destrucción segura de documentos y archivos, formación de responsables y usuarios etc. LSSI, NORMAS ISO, COMPLIANCE, ENS etc.…

Promocions

Consultora de ámbito nacional e internacional especializada en dar completo cumplimiento y asesoramiento a empresas, tanto en la implantación y mantenimiento de El Reglamento Europeo de Proteccio?n de Datos (R.G.P.D), como en las optimizaciones de implantaciones ya efectuadas. Auditorías exigidas por ley o actualizaciones, destrucción segura de documentos y archivos, formación de responsables y usuarios etc. LSSI, NORMAS ISO, COMPLIANCE, ENS etc.…

© ASECAM. Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre