ASECAM. Asociación de Empresarios Camp de Morvedre.
ASECAM Ph. +34 962 698 048
Avenida Fausto Caruana, 37 Sagunto, ES
ASECAM. Asociación de Empresarios Camp de Morvedre.
Imagen de fondo ASECAM 8Imagen de fondo ASECAM 8Imagen de fondo ASECAM 8Imagen de fondo ASECAM 8Imagen de fondo ASECAM 8Imagen de fondo ASECAM 8Imagen de fondo ASECAM 8Imagen de fondo ASECAM 8
Tornar a el directori empresesVore Consultora

Consultora Forlopd

www.forlopd.es

Consultora d'àmbit nacional i internacional especialitzada a donar complet compliment i assessorament a empreses, tant en la implantació i manteniment d'El Reglament Europeu de Protecció de Dades (R.G.P.D) , com en les optimitzacions d'implantacions ja efectuades. Auditories exigides per llei o actualitzacions, formació de responsables i usuaris, Sector privat o públic etc. CIBERSEGURIDAD, ISO, COMPLIANCE, PLA IGUALTAT, ENS$, REG. PATENTS I MARQUES, PLANS FORMACIÓ, ETTS."

Dades de contacte


Especial Covid-19

servicios campaña covid 19

Especial Covid-19

PREVENCIÓN DE RIESGOS PERSONALES Y EN EL TRABAJO FRENTE AL COVID-19
Tipo de Formación: on-line Duración: 10 hs.
Bonificable a través del saldo formativo. Diploma de asistencia.…

Especial Covid-19

nuevo porfolio de servicos de Forlopd

Especial Covid-19

¿ Q U É E S E L C E R T I F I C A D O B - S A F E
Y C U Á L E S S U O B J E T I V O ?
¿ E S V A L I D O P A R A C U A L Q U I E R S E C T O R O S Ó L O
P A R A A L…

Especial Covid-19

Consultora d'àmbit nacional i internacional especialisada en donar complet compliment i assessorament a empreses, tant en l'implantació i manteniment del Reglament Europeu de Protecció de Senyes (R.G.P.D), com en les optimisacions d'implantacions ya efectuades. Auditories exigides per llei o actualisacions, destrucció segura de documents i archius, formació de responsables i usuaris, Sector privat o públic etc. *LSSI, NORMES ISO, *COMPLIANCE, *ENS etc.

Promocions

Consultora d'àmbit nacional i internacional especialisada en donar complet compliment i assessorament a empreses, tant en l'implantació i manteniment del Reglament Europeu de Protecció de Senyes (R.G.P.D), com en les optimisacions d'implantacions ya efectuades. Auditories exigides per llei o actualisacions, destrucció segura de documents i archius, formació de responsables i usuaris, Sector privat o públic etc. *LSSI, NORMES ISO, *COMPLIANCE, *ENS etc.

Blog

Consultora de ámbito nacional e internacional especializada en dar completo cumplimiento y asesoramiento a empresas, tanto en la implantación y mantenimiento de El Reglamento Europeo de Protección de Datos (R.G.P.D), como en las optimizaciones de implantaciones ya efectuadas. Auditorías exigidas por ley o actualizaciones, destrucción segura de documentos y archivos, formación de responsables y usuarios, Sector privado o público etc. LSSI, NORMAS ISO, COMPLIANCE, ENS etc.…

Promocions

Consultora de ámbito nacional e internacional especializada en dar completo cumplimiento y asesoramiento a empresas, tanto en la implantación y mantenimiento de El Reglamento Europeo de Protección de Datos (R.G.P.D), como en las optimizaciones de implantaciones ya efectuadas. Auditorías exigidas por ley o actualizaciones, destrucción segura de documentos y archivos, formación de responsables y usuarios, Sector privado o público etc. LSSI, NORMAS ISO, COMPLIANCE, ENS etc.…

Promocions

Consultora de ámbito nacional e internacional especializada en dar completo cumplimiento y asesoramiento a empresas, tanto en la implantación y mantenimiento de El Reglamento Europeo de Protección de Datos (R.G.P.D), como en las optimizaciones de implantaciones ya efectuadas. Auditorías exigidas por ley o actualizaciones, destrucción segura de documentos y archivos, formación de responsables y usuarios, Sector privado o público etc. LSSI, NORMAS ISO, COMPLIANCE, ENS etc.…

Promocions

Consultora referente en servicios de Seguridad de la Información, tanto del sector privado como a empresas, organizaciones o instituciones públicas. …

Blog

Consultora de ámbito nacional e internacional especializada en dar completo cumplimiento y asesoramiento a empresas, tanto en la implantación y mantenimiento de El Reglamento Europeo de Proteccio?n de Datos (R.G.P.D), como en las optimizaciones de implantaciones ya efectuadas. Auditorías exigidas por ley o actualizaciones, destrucción segura de documentos y archivos, formación de responsables y usuarios etc. LSSI, NORMAS ISO, COMPLIANCE, ENS etc.…

Promocions

Consultora de ámbito nacional e internacional especializada en dar completo cumplimiento y asesoramiento a empresas, tanto en la implantación y mantenimiento de El Reglamento Europeo de Proteccio?n de Datos (R.G.P.D), como en las optimizaciones de implantaciones ya efectuadas. Auditorías exigidas por ley o actualizaciones, destrucción segura de documentos y archivos, formación de responsables y usuarios etc. LSSI, NORMAS ISO, COMPLIANCE, ENS etc.…

© ASECAM. Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre