ASECAM. Asociación de Empresarios Camp de Morvedre.
ASECAM Ph. +34 962 698 048
Avenida Fausto Caruana, 37 Sagunto, ES
ASECAM. Asociación de Empresarios Camp de Morvedre.

Misió, Visió, Valors

Objectius ASECAM

El principal finalitat de l'Associació d'Empresaris del Camp de Morvedre és la representació i defensa dels interessos generals i comuns dels empresaris de la comarca, la qual cosa es traduix en els següents objectius:

  • Estar present en els principals fòrums dedicats al desenvolupament econòmic, a la política comercial, l'ocupació, a la política de formació professional i la seua aplicació, en agències de desenvolupament, amb governs regionals i municipals, i altres entitats sempre en representació i defensa de els interessos empresarials, amb una clara voluntat de diàleg i d'aportació d'idees i iniciatives. Tot això per a la millora del nivell de qualitat de vida de la nostra societat.
  • Fomentar Encontres Empresarials que servixquen per atraure, en major mesura, la participació de tots els agents econòmics i socials, d'una manera més activa fent escoltar les nostres opinions i suggeriments, amb l'objectiu de desenvolupar la integració i incorporació de tots els aspectes que conformen el món empresarial al nostre entorn social.
  • Dignificar la figura de l'empresari com a agent social generador de riquesa i creador de llocs de treball. Les activitats de l'associació vénen definides per la conveniència i necessitat d'actuació conjunta en aquells camps en què les empreses, individualment, no poden dur a terme amb èxit certes actuacions.

Les activitats de l'associació vénen definides per la conveniència i necessitat d'actuació conjunta en aquells camps en què les empreses, individualment, no poden dur a terme amb èxit certes actuacions.

© ASECAM. Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre